Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις – μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας, στα πλαίσια διοργάνωσης ‘Λαΐκού Αγώνα Δρόμου RUN GREECE’ στην Αλεξ/πολη».

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης

Α  π  ο  φ  α  σ  ί  ζ  ο  υ  μ  ε  :

  1. Την προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας, την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων από 15.00΄ ώρα της 29-09-2018 μέχρι την 15.00΄ ώρα της 30-09-2018 στην οδό Βασιλέως Αλεξάνδρου και στο τμήμα της οδού Απολλωνιάδος από τη διαχωριστική νησίδα (πάρκινγκ Εγνατία) μέχρι τη διασταύρωση αυτής με την οδό Κρήτης.
  2. Την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας όλων των οχημάτων την 30-09-2018 από ώρες 07.00΄- 15.00΄ και στα δύο (2) ρεύματα της Λεωφόρου Δημοκρατίας, από τη διασταύρωση αυτής με την οδό Αγγέλου Ποιμενίδη μέχρι τη διασταύρωση αυτής με την οδό Παπαναστασίου (Γέφυρα Βανικιώτη), στην οδό Καραολή και Δημητρίου και στο τμήμα της οδού Απολλωνιάδος από τη διαχωριστική νησίδα (πάρκινγκ Εγνατία) μέχρι τη διασταύρωση αυτής με την Λεωφόρο Δημοκρατίας.
  3. Την απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης όλων των οχημάτων την 30-09-2018 από ώρες 05.00΄- 15.00΄ επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας, από τη διασταύρωση αυτής με την οδό Αγγέλου Ποιμενίδη μέχρι τη διασταύρωση αυτής με την οδό Παπαναστασίου (Γέφυρα Βανικιώτη) και επί της οδού Καραολή και Δημητρίου.
  4. Την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων από 15.00΄ ώρα της 29-09-2018 μέχρι την 15.00΄ ώρα της 30-09-2018 επί του τμήματος της οδού Απολλωνιάδος από τη διαχωριστική νησίδα (πάρκινγκ Εγνατία) μέχρι τη διασταύρωση αυτής με την Λεωφόρο Δημοκρατίας.
  5. Η κυκλοφορία των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, καθώς και των Δ.Χ.Ε. αυτ/των (ΤΑΞΙ) κατά τις ώρες διακοπής της κυκλοφορίας ως ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας, θα διεξάγεται μέσω των οδών Ιωακείμ Καβύρη – Λεωφόρος Δημοκρατίας (κίνηση στο αντίθετο ρεύμα) – 14η Μαΐου.
  6. Για τα ανωτέρω, για κάθε άλλη έκτακτη κυκλοφοριακή ρύθμιση (προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας, μονοδρόμηση κ.λ.π.), καθώς και για τις εκτροπές της κυκλοφορίας που θα απαιτηθούν, εξουσιοδοτούμε το Τμήμα Τροχαίας Αλεξ/πολης, το οποίο να λάβει κάθε μέτρο κυκλοφοριακής τεχνικής, σε συνεργασία με διοργανωτές εκδήλωσης,. Δήμο Αλεξ/πολης, Λιμενικές Αρχές και εθελοντές.
  7. Η κυκλοφορία των οχημάτων έκτακτης ανάγκης (ΕΚΑΒ, Π.Υ. ΕΛ.ΑΣ. κπλ) καθώς και των διαπιστευμένων οχημάτων της διοργάνωσης «RUN GREECE», εξαιρούνται των ανωτέρω απαγορεύσεων κυκλοφορίας και η κίνηση τους θα πραγματοποιείται με ιδιαίτερη προσοχή και σύμφωνα με τις υποδείξεις του Τμήματος Τροχαίας Αλεξ/πολης.