Οι προσλήψεις που θα γίνουν στο Κέντρο Υποστήριξης Δανειοληπτών στην Αλεξανδρούπολη

Συνολικά 140 άτομα θα προσληφθούν στα Κέντρα Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών που θα λειτουργήσει σε διάφορες πόλεις της χώρας το επόμενο διάστημα η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

Με απόφαση που δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια στις 9/1/2018 γίνεται η κατανομή των 140 ατόμων ανά περιοχή και ειδικότητα. Για την Αλεξανδρούπολη προβλέπεται η πρόσληψη 4 ατόμων, 2 στην ειδικότητα ΠΕ Νομικών και 2 στην ειδικότητα ΠΕ Οικονομολόγων.

Οι προσλήψεις, οι λεπτομέρειες για τις οποίες θα γίνουν σύντομα γνωστές, θα γίνουν μέσω ΑΣΕΠ και θα έχουν χρονική διάρκεια ενός έτους, με δυνατότητα ανανέωσης έως τρία έτη.