Επιχορήγηση 95.820 ευρώ στη Σαμοθράκη για άμεσες βιοτικές ανάγκες

 

Συγκεκριμένα, η χορήγηση της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης που εγκρίθηκε για το Δήμο Σαμοθράκης αφορά την κάλυψη των δαπανών άμεσων αναγκών και αντικατάστασης οικοσκευών λόγω πλημμυρών τον Σεπτέμβριο του 2017.

Ο Υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης, υπέγραψε σήμερα, 2 Απριλίου 2018, την απόφαση έγκρισης για την χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ποσού 434.017,52 ευρώ στους Δήμους Λέσβου, Ανατολικής Μάνης και Σαμοθράκης, αποκλειστικά και μόνο για την υλοποίηση του προγράμματος κοινωνικής προστασίας, όπως προβλέπεται από το Ν.Δ. 57/1973 και την αριθμ. Π2/οικ.2673/2001 ΚΥΑ, με σκοπό την κάλυψη δαπανών άμεσων βιοτικών αναγκών και αντικατάστασης οικοσκευής λόγω φυσικών καταστροφών.

Το ποσό θα αποδοθεί στους Δήμους με χρηματική εντολή του υπουργείου προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Η κατανομή της επιχορήγησης θα γίνει ως εξής: