ΟΜΟΦΩΝΑ το Δημοτικό Συμβούλιο Διδυμοτείχου, σε τακτική
συνεδρίασή του που έγινε την Πέμπτη 14/02/2013, με την παρουσία βουλευτών,
Διοικητών Νοσοκομείων Αλεξ/πολης – 
Διδυμοτείχου, Προέδρων Δημοτικών και…

Τοπικών Κοινοτήτων του

Δήμου
μας, καθώς και αρμοδίων φορέων του Διδυμοτείχου
           
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι
Εκφράζει
την αντίθεσή του  στη συγχώνευση του
Νοσοκομείου Διδυμοτείχου  με το
Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης και διεκδικεί:
1.-
Το Νοσοκομείο Διδ/χου να παραμείνει αυτόνομο
2.-
Να γίνει αύξηση αριθμού κλινών για νοσηλευόμενους ασθενείς από 130 σε 160,
ούτως  ώστε να υπάρχουν οι προϋποθέσεις  ανάπτυξης των νέων κλινικών.
3.-
Να υπάρξει αναλογική με την  αύξηση των
κλινών, αύξηση των οργανικών θέσεων ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.
4.-
Μέχρι την ψήφιση σχετικής νομοθετικής ρύθμισης για την αυτονομία του
Νοσοκομείου Διδ/χου, ζητάμε να μη γίνει καμία μετακίνηση γιατρού ή εργαζόμενου οποιασδήποτε
ειδικότητας από το Νοσοκομείο Διδ/χου προς το Νοσοκομείο Αλεξ/πολης.
Προτάθηκε
δε, να γίνουν συντονισμένες κινήσεις και από τους όμορους Δήμους ήτοι: Δήμος
Ορεστιάδας και Δήμος Σουφλίου και πραγματοποίηση επίσκεψης της  επιτροπής στο Υπουργείο για εξεύρεση λύσης.

Leave a Reply