Πάνω από 62% είναι η παραβατικότητα στα πρατήρια υγρών καυσίμων την οποία κατέγραψαν οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ.

Κυριότερες είναι η λαθρεμπορία και νοθεία, αλλά και η φοροδιαφυγή, κατόπιν ελέγχων σε 11 πρατήρια για τη διάθεση υγραερίου κίνησης.

Διαπιστώθηκαν, με απολογιστική μέθοδο εκ των υστέρων ελέγχου, παραβάσεις σε 7 εξ αυτών, παραβατικότητα δηλαδή πάνω 63%.

Οι σημαντικότερες παραβάσεις αφορούσαν σε λαθρεμπορία, για ποσότητες που ξεπερνούν το 1.665.000 λίτρα υγραερίου, με τον κύριο όγκο να αφορά σε ένα πρατήριο.

Σε 5 εξ αυτών διαπιστώθηκε και φοροδιαφυγή.

Τα δείγματα που ελήφθησαν από τις νόμιμες αλλά και παράνομες δεξαμενές ήταν όλα, εκτός από ένα, μη κανονικά.

Έτσι, κατασχέθηκε και μία αντλία υγρών καυσίμων προκειμένου, εκτός των άλλων, να μελετηθούν οι παρεμβάσεις που είχαν υπάρξει σε αυτή.