Η Eurobank ενισχύει την κεφαλαιακή επάρκειά της απορροφώντας την Grivalia.

Προετοιμασία τουλάχιστον δέκα ημερών υπήρχε ανάμεσα στην διοίκηση της Eurobank, της Grivallia και βεβαίως τον βασικό μέτοχο και των δύο, την Fairfax.

Έτσι, σύμφωνα με πληροφορίες από το documentonews, ενέκριναν την απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη.

Στόχος της συγχώνευσης είναι η ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας της τράπεζας και το κλείσιμο του discount με το οποίο διαπραγματεύεται η μετοχή της ΑΕΕΑΠ.

Η καθαρή αξία ενεργητικού της Grivalia ανέρχεται σε 900 εκατ. ευρώ ενώ η κεφαλαιοποίησή της, με βάση την τιμή κλεισίματος της μετοχής την Παρασκευή στο ΧΑ, ανέρχεται στα 726 εκατ. ευρώ.

Με τη συγχώνευση τα ίδια κεφάλαια της Eurobank εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στα 6,4 δισ. από 5,5 δισ. ευρώ και το σταθμισμένο σε κίνδυνο ενεργητικό της στα 39 δισ. ευρώ.