Pages

Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2012

ΛΙΜΑΝΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ : ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ


Σχετικά με τις εξελίξεις  που αφορούν το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, η Κίνηση Πολιτών «Πρωτοβουλία για την Ανάπτυξη» , αφού συζήτησε το ζήτημα στην ολομέλεια των μελών της,  κατέληξε στα παρακάτω  συμπεράσματα, τα οποία κοινοποίησε στους ....
βουλευτές του Νομού,  στην Περιφέρεια  ΑΜΘ, στο Δήμο της Αλεξανδρούπολης , στο ΤΕΕ και στο ΕΒΕΑ. 

ΛΙΜΑΝΙ   ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ :  
ΝΑ  ΓΙΝΕΙ   ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣ    ΤΩΝ   ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ

Η προοπτική της ανάπτυξη της Αλεξανδρούπολης, είναι ταυτισμένη εδώ και τέσσερις δεκαετίες  με το λιμάνι της . 
       Οι τελευταίες πληροφορίες που έχουμε από δηλώσεις αρμοδίων, ανακοινώσεις και ενέργειες,  μας θέτουν ενώπιον σημαντικών εξελίξεων για το  λιμάνι της Αλεξανδρούπολης.
Πρόκειται για  :
την επικείμενη  συνέχιση των εργασιών εκβάθυνσης,  
την ένταξή  του , μαζί με τα  λιμάνια  Καβάλας,  Βουργκάς , Βάρνας  και του παραδουνάβιου Ρούσε, στο πρόγραμμα  Sea2Sea.
την επικείμενη  σύνδεση της προβλήτας  ΣΕΜΠΟ με το σιδηρόδρομο. 
τις προθέσεις της Κυβέρνησης να προχωρήσει, μέσω του ΤΑΙΠΕΔ, στην παραχώρηση των λιμανιών για εκμετάλλευση σε ιδιωτικές εταιρείες. 
       Με βάση τα παραπάνω,  θεωρούμε ότι όλοι οι αρμόδιοι φορείς, ο ΟΛΑ, ο  Δήμος Αλεξανδρούπολης, η Περιφέρεια ΑΜΘ και τα αρμόδια υπουργεία , θα πρέπει να σχεδιάσουν  τις παραπέρα κινήσεις τους, σχετικά με το ρόλο του  λιμανιού  της Αλεξανδρούπολης στα επόμενα χρόνια και πάντα σε σχέση με  την ανάπτυξη του Νομού. 

Τα διευρωπαϊκά δίκτυα   (πρώτη ευκαιρία)

      Με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ το 1992, μεταξύ άλλων θεσμοθετήθηκαν και τα «Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών» τα οποία  περιλάμβαναν  δέκα (10) ευρωπαϊκούς διαδρόμους – άξονες,  εκ των οποίων οι τρεις είχαν ελληνικό ενδιαφέρον. Οι δυο, IV και X, αφορούσαν τη Θεσσαλονίκη και την Ηγουμενίτσα στα λιμάνια των οποίων τα προγραμματισθέντα έργα ολοκληρώθηκαν έγκαιρα. Ο τρίτος, ο «άξονας ΙΧ», σύνδεε τη Βαλτική (Ελσίνκι) με τη Μεσόγειο (Αλεξανδρούπολη).έχοντας κομβικά σημεία  το Ελσίνκι, τη Μόσχα, την Αγία Πετρούπολη, το  Κίεβο, το Βουκουρέστι και  την Αλεξανδρούπολη.
      Έτσι, το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης εκτός από τη γεωστρατηγική θέση που είχε,  αποκτούσε και ιδιαίτερο ρόλο στην Ε.Ε με την προϋπόθεση της σύνδεσης του με την Εγνατία και το σιδηρόδρομο.  Συνεπώς,  χρειαζόταν επέκταση και υποδομές. Για το σκοπό αυτό διατέθηκαν δισεκατομμύρια δραχμές και εκατομμύρια ευρώ από το Β’ και Γ’ ΚΠΣ καθώς και τον κρατικό προϋπολογισμό. Από Ελληνικής πλευράς δόθηκαν ανάλογες  διαβεβαιώσεις στη Συνάντηση της Διαχειριστικής Επιτροπής του άξονα ΧΙ, που έγινε στην Αλεξανδρούπολη (Ιούνιος 1996), παρουσιάζοντας  μάλιστα τα τότε  εκτελούμενα στο λιμάνι έργα.
      Η ιδέα (1993)  του πετρελαιαγωγού Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολη, απλά επιβεβαίωνε τη γεωστρατηγική θέση. Η ιδέα, αν και αφορούσε τη μεταφορά πετρελαίου – αυτό το είδος φορτίου ενδιέφερε τον Όμιλο Κοπελούζου  Λάτση  –  έχει εφαρμογή σε όλες τις θαλάσσιες  μεταφορές.
      Παρ’ όλα αυτά, ακόμη δεν ολοκληρώθηκε  η εκβάθυνση και ο  δίαυλος, ενώ δεν υλοποιήθηκαν οι  κτιριακές εγκαταστάσεις, ο μηχανολογικός  εξοπλισμός, η σύνδεση με την Εγνατία και  το σιδηρόδρομο, οι  απαλλοτριώσεις των Μαϊστριανών  κ.α.


Διευρωπαϊκό  Δίκτυο  Μεταφορών  (δεύτερη ευκαιρία)       Τον Οκτώβριο του 2006, παράλληλα με τα  «Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών»  από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ιδρύθηκε το Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών, γνωστό ως ΔΕΔ-Μ, Trans European Network – Transport (TEN-T) για τη διαχείριση κάθε μορφής  έργων μεταφοράς- αεροπορικών, σιδηροδρομικών, οδικών και θαλασσίων - με συμμετοχή όλων των κρατών μελών της ΕΕ, για την περίοδο 2000-2006 και 2007-2013. 

     Πρόσφατα (3/8), ο πρώην υφυπουργός Εσωτερικών Γιώργος Ντόλιος, ως βουλευτής  του νομού, αναφέρθηκε σε πρόταση  για σιδηροδρομική σύνδεση των δύο λιμανιών, ώστε σε συνδυασμό με την Εγνατία, να παρέχεται ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών. Όπως εξήγησε ο κ. Ντόλιος, θα μπορούσε να γίνει μια ανάπτυξη ΣΔΙΤ, στη βάση της οποίας ο ιδιώτης επενδυτής, μέσω της μεθόδου της παραχώρησης της εκμετάλλευσης του λιμανιού, θα αναλάβει την κατασκευή των έργων εκβάθυνσης και επέκτασης, που δεν έχουν ολοκληρωθεί, με την υποχρέωση να κατασκευάσει και τη σιδηροδρομική γραμμή μέχρι το Μπουργκάς αν δεν υπάρξει η δυνατότητα αυτή από το κράτος. 

Το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης,  από  πρωταγωνιστής των εξελίξεων,  «κομπάρσος»

       Η Καβάλα, παρά τα μειονεκτήματά της, τριάντα (30) χιλιόμετρα από το αεροδρόμιο (Χρυσούπολη) και σαράντα (40) χιλιόμετρα από το σιδηρόδρομο (Τοξότες), δεν έχασε την ευκαιρία. Σχεδίασε τη σύνδεση του εμπορικού λιμανιού της  με το σιδηροδρομικό δίκτυο και την  ένταξε στο ΔΕΔ-Μ (κωδικός έργου 2006 – EL – 90701 - S). 
       Με εξασφαλισμένη  τη χρηματοδότηση,  έγιναν τοπογραφικές μελέτες, μελέτες ευθυγράμμισης, υδραυλικές μελέτες, γεωλογικές μελέτες και πρόσφατα (30-10-2012) σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ εγκρίθηκε η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου.
       Στη συνέχεια, σε ‘ένα μονοετές Πρόγραμμα Εργασιών του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ.),  προκηρύχτηκε και η χρηματοδότηση της δράσης Sea2Sea (δηλαδή από λιμάνι σε λιμάνι), μιας προ-μελέτης σκοπιμότητας για μια εναλλακτική διαδρομή εμπορευματικών ροών μεταξύ Μεσογείου και Μαύρης Θάλασσας, παρακάμπτοντας τα Στενά του  Βοσπόρου / Δαρδανελίων, για την αποσυμφόρηση της εκεί θαλάσσιας κυκλοφορίας. 
       Ο Οργανισμός Λιμένα Καβάλας πήρε και πάλι την πρωτοβουλία, αναλαμβάνοντας μάλιστα και το ρόλο του συντονιστή. Έκανε αίτηση εντάσσοντας στη δράση και τον Οργανισμό Λιμένα Αλεξανδρούπολης από ελληνικής πλευράς και τα λιμάνια Μπουργκάς και Βάρνας από τη Βουλγαρία.
Είναι γνωστό ότι  η Αλεξανδρούπολη είναι ο μοναδικός Δήμος της χώρας που διαθέτει το  προνόμιο να καταλήγουν σε αυτόν και τα τέσσερα  μέσα μεταφοράς, με λιμάνι, σιδηρόδρομο, αεροδρόμιο και αυτοκινητόδρομο, όλα σε απόσταση αναπνοής το ένα από το άλλο. 
Θα έπρεπε λοιπόν η Αλεξανδρούπολη να πρωταγωνιστεί και να είναι ο καταλύτης  των εξελίξεων σε ζητήματα συνδυασμένων  μεταφορών και  να μην αποτελεί απλά ένα «κομπάρσο» που συμπληρώνει άλλες πρωτοβουλίες. 
Η ένταξη του λιμανιού μας  στα διευρωπαϊκά δίκτυα πρέπει να  αποκτήσει τη σημασία  που της αξίζει λόγω της γεωστρατηγικής του  θέσης   
 Διότι μόνο έτσι θα εξασφαλίσουμε και την αντίστοιχη ένταξη σε αυτά (και την ανάλογη χρηματοδότηση) και των  τερματικών  σταθμών   όλων των μέσων μεταφοράς, στα οποία πρέπει να προστεθούν και οι εγκαταστάσεις προσθαλάσσωσης των υδροπλάνων στα λιμάνια της Αλεξανδρούπολης και της Σαμοθράκης, για τη  σύνδεσή τους με την Κωνσταντινούπολη, το Μπουργκάς και τα νησιά του βορείου Αιγαίου. 


Η δημιουργία  προσήνεμου μόλου από την εκβάθυνση του λιμανιού 

Στο θέμα της εκβάθυνσης της λιμενολεκάνης θα πρέπει να παρέμβει η Δημοτική αρχή και να ζητήσει την τροποποίηση της μελέτης, ώστε στο έργο να συμπεριληφθεί  η κατασκευή προσήνεμου  μόλου  για την προστασία της παραλιακής ζώνης, για την οποία συντάσσεται η μελέτη ανάπλασης. Η πρόσφατη κακοκαιρία ανέδειξε για μια ακόμη φορά ότι χωρίς αυτήν την προστασία τίποτε δεν μπορεί να στεριώσει σε εκείνο το χώρο και θα πετάξουμε για μια ακόμη φορά χρήματα για μελέτες και έργα που θα τα πάρει το κύμα.
Η κατασκευή του μόλου  θα πρέπει να συνδυασθεί με την εναπόθεση των βυθοκορημάτων, δηλαδή των  προϊόντων εκσκαφής, τα οποία θα μπορούσαν να δημιουργήσουν χρήσιμες επιχώσεις    για τη  προστασία και τη χρήση της παραλιακής ζώνης. 
Θα πρέπει επίσης να δούμε σοβαρά την προοπτική κατασκευής Μαρίνας στον λιμενίσκο που θα δημιουργηθεί στο χώρο εκείνο και όχι μέσα στο εμπορικό λιμάνι που προβλέπει το master plan, ώστε η ένταξη του λιμανιού μας στα διευρωπαϊκά δίκτυα να αποκτήσει και τουριστικό περιεχόμενο. Όλες οι μαρίνες έχουν διαφορετική είσοδο από αυτή του εμπορικού λιμανιού. 
Η ιδιωτικοποίηση του λιμανιού
        Σύμφωνα με τα ισχύοντα στη χώρα μας και διεθνώς,  η παραχώρηση τμήματος  του λιμανιού και  των εγκαταστάσεών του,  για εκμετάλλευση από ιδιωτική εταιρία, θα πρέπει να προωθήσει την ανάπτυξη του λιμανιού, να το εξοπλίσει με υποδομές και να το εντάξει στα παγκόσμια δίκτυα συνδυασμένων μεταφορών, με άμεσα οφέλη για την τοπική κοινωνία, το εισόδημα  και την απασχόληση  των πολιτών.     
Πρόσφατη μελέτη του ΟΟΣΑ, δείχνει ότι  αν σε μια περιοχή  αυξηθεί η εμπορευματική κίνηση μέσω του λιμανιού κατά 1 εκατ. τόνους, δημιουργεί άμεσα περίπου 400 -  600 θέσεις εργασίας και μακροπρόθεσμα περισσότερες  νέες δουλειές.    
        Η ιδιωτικοποίηση ή οι «παραχωρήσεις» θα πρέπει επίσης να εξασφαλίζουν τα συμφέροντα  του Δήμου και συγχρόνως να μην  περιορίζουν τις προοπτικές   του αστικού σχεδιασμού της Αλεξανδρούπολης (ανάπλαση παραλιακής και αποθηκών του ΟΣΕ, κυκλοφοριακό, επιβατικοί σταθμοί κλπ). Για το θέμα αυτό άμεσες πρέπει να είναι οι ενέργειες του Δήμου  για τον αναπτυξιακό και πολεοδομικό σχεδιασμό της σχέσης λιμανιού και πόλης. 
      Ο ΟΛΑ και ο Δήμος, οφείλουν να καλέσουν το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Δημόσιας Περιουσίας, στο όποιο έχουν περιέλθει όλες οι μετοχές του ΟΛΑ ΑΕ, να μας ενημερώσει άμεσα για τις «παραχωρήσεις» που πρόκειται να κάνει,  λαμβανομένου υπόψη ότι στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης προγραμματίζονται από το ΕΣΠΑ έργα (εκβάθυνση, σύνδεση με σιδηρόδρομο.
       Επίσης  πρέπει να τεθεί και  ο προβληματισμός του κατά πόσον είναι εφικτή η παραχώρηση λιμενικών έργων σε ιδιώτες, εφόσον αυτά προγραμματίζεται να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ εντός του 2013 και να συγχρηματοδοτηθούν με εκατομμύρια ευρώ από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους;                                                                        Αλεξανδρούπολη       Νοέμβριος  2012
                                                                      Πρωτοβουλία για την Ανάπτυξη