Η Χρηματοδότηση από το ΕΠ της Περιφέρειας για την προμήθεια νέου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης είναι ύψους 1.302.500 ευρώ, και θα καλύψει ανάγκες της Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών, της Νευρολογικής και Αναισθησιολογικής Κλινικής καθώς και της μονάδας παραγωγής ιατρικού οξυγόνου.

Συγκεκριμένα θα περιλαμβάνει:

  • Δύο θερμοκοιτίδες.
  • Μία θερμοκοιτίδα ανοικτού/κλειστού τύπου.
  • Ένα νεογνικό αναπνευστήρα υψηλής συχνότητας.
  • Μία συσκευή διαθερμικής παρακολούθησης μερικής πίεσης Ο2 & CΟ2.
  • Ένα φορητό υπερηχοκαρδιογράφο νεογνών.
  • Ένα διακρανιακό υπερηχοτομογράφο δύο καναλιών.
  • Έναν πολυκάναλο ηλεκτροεγκεφαλογράφο.
  • Μία πλήρη μονάδα παραγωγής αερίου ιατρικού οξυγόνου.
  • Δέκα πλήρη αναισθησιολογικά συγκροτήματα.
  • Επτά βασικά αναισθησιολογικά συγκροτήματα