20 Αυγούστου
21:00-22:30 ΝΙΚΙ BEACH HOTEL 21:00-22:30
«ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗΣ ΝΥΚΤΟΣ»

ΛΑΪΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΑΠ΄ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΑΦHΓΗΣΗ: ΡΟΔΑΝΘΗ ΔΗΜΗΤΡΕΣΗ
ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΓΚΑ – ΟΜΑΔΑ ΕΡΓ. ΑΦΗΓΗΤΩΝ ΑCTION ART

Συμμετοχή: 5 ευρώ/ενήλικες, 2 ευρώ/παιδί

1