6ac991e5d21821a5347212f7d4fe0c1d_xl

Άρχισε η υποβολή αιτήσεων για πρόσληψη 13 γιατρών (10 γενικής ιατρικής ή παθολογίας και 3 παιδιατρικής) για τις Τοπικές Μονάδες Υγείας στην Αλεξανδρούπολη.

Οι προσλήψεις θα γίνουν για 2 χρόνια με δυνατότητα ανανέωσης για άλλα 2 στα πλαίσια του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος Ελλάδας – Ευρωπαικής Ένωσης. Μετά το πέρας της 4ετίας η Ελλάδα υποχρεούται από τη συμφωνία με την Ε.Ε. να συνεχίσει από μόνη της το πρόγραμμα.  Με τον διορισμό τους, οι γιατροί κατατάσσονται σε μισθολογική κλίμακα αντίστοιχη του επιμελητή Α΄ στο ΕΣΥ, αναγνωρίζονται τα χρόνια προϋπηρεσίας τους και υπάρχει πρόβλεψη για εκπαιδευτική άδεια και συνεχιζόμενη εκπαίδευση στις ακαδημαϊκές μονάδες.

Οι ΤΟΜΥ λειτουργούν ως μονάδες οικογενειακής ιατρικής, με εγγεγραμμένο πληθυσμό ευθύνης και στόχο έχουν την προαγωγή και αγωγή υγείας του πληθυσμού που καλύπτουν με την εφαρμογή δράσεων στην οικογένεια, στην εργασία, στα σχολεία και γενικά σε όλο το φάσμα της κοινότητας σε συνεργασία με φορείς και δομές κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης. Είναι υπεύθυνες για την πρόληψη, εκτίμηση και διαχείριση κινδύνου για μεταδιδόμενα, ή μη, νοσήματα και τη συστηματική παρακολούθηση της υγείας του πληθυσμού ευθύνης τους.

Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων λήγει την 22/6/2018 και ώρα 23.59

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό επρόκειτο να λειτουργήσουν 3 Τοπικές Μονάδες Υγείας εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αλξανδρούπολης, όμως κάτι τέτοιο δεν κατέστη δυνατό εξαιτίας της μη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωσή τους.