Περιουσιολόγιο: Κατάσχεση σε ότι δεν έχει δηλωθεί!

Πολλοί είναι αυτοί που θα βρεθούν αντιμέτωποι με την εφορία, μετά τα τέλη Μαρτίου, καθώς τότε αναμένεται να ξεκινήσει η καταγραφή των περιουσιακών στοιχείων 8,5 εκατομμυρίων φορολογούμενων.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, όσοι αποκρύπτουν εισοδήματα, ακίνητα και γενικότερα διάφορα περιουσιακά στοιχεία μεγάλης αξίας, καθώς εφόσον εντοπισθούν από τις φορολογικές αρχές οι κάτοχοι αυτών θα κινδυνεύουν με τεράστια πρόστιμα και κατασχέσεις.

Με την πλήρη λειτουργία του περιουσιολογίου και την εφαρμογή των έμμεσων τεχνικών ελέγχου, η εφορία θα έχει τη δυνατότητα να προσδιορίζει το πραγματικό φορολογητέο εισόδημα κάθε φορολογουμένου με βάση όλα τα έσοδα και τα έξοδά του, τα περιουσιακά του στοιχεία (κινητά και ακίνητα) και τις καταθέσεις του στις τράπεζες.