Τους προβληματισμούς τους διατυπώνουν οι γιατροί της Αλεξανδρούπολης, διαμέσου του ιατρικού συλλόγου, σε ότι αφορά τη λειτουργία των ΤΟΜΥ. Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του συλλόγου Παναγιώτης Βάρναλης κάνει λόγο για δειγματοληπτική κίνηση, επισημαίνοντας ότι η μονάδα που πρόσφατα ξεκίνησε τη λειτουργία της, δύναται να καλύψει τις ανάγκες 10.000 πολιτών, νούμερο το οποίο κατά πολύ ξεπερνά ο συνολικός πληθυσμός.

Οι αντιρρήσεις κατά βάση εδράζονται στον γενικότερο σχεδιασμό για την λειτουργία της Πρωτοβάθμιας Υγείας, η οποία σύμφωνα με τους γιατρούς επιδέχεται πολλές βελτιώσεις.

Ο πρόεδρος του ιατρικού συλλόγου επισημαίνει ότι λαμβάνοντας υπόψη την έκταση της Αλεξανδρούπολης, θα πρέπει να λειτουργήσουν 6 ΤΟΜΥ. Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό επρόκειτο να λειτουργήσουν 3 μονάδες πρωτοβάθμιας περίθαλψης, χωρίς αυτό να καταστεί δυνατό εξαιτίας της μη εκδήλωσης ενδιαφέροντος από γιατρούς για τη στελέχωσή τους.

Η υφιστάμενη δομή λειτουργεί στον χώρου του Πολυκοινωνικού Κέντρου, και υπάγεται στον συνολικό σχεδιασμό της κυβέρνησης για τη δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου ασθενών.