Δωρεές ύψους 16.874 ευρώ για τα Μονοπάτια Πολιτισμού της Σαμοθράκης

Το ποσό των 16.874 ευρώ συγκεντρώθηκε κατά την πρώτη φάση των δωρεών μέσω crowdfunding για την υλοποίηση του προγράμματος «Μονοπάτια Πολιτισμού στη Σαμοθράκη».

Η πρώτη φάση της διαδικασίας συλλογής χρημάτων μέσω μικροχρηματοδότησης (crowdfunding) για την υλοποίηση του προγράμματος «Μονοπάτια Πολιτισμού στην Σαμοθράκη / Samothrace – Walk with me» έφτασε στο τέλος της τον Αύγουστο 2018. Η πλατφόρμα που ανοίξαμε έκλεισε, με τελικό απολογισμό 101 δωρητές και 16.874 ευρώ συνολικά.

Οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε σας, τους υποστηρικτές μας ανώνυμους και επώνυμους, και –κυρίως– μια ουσιαστική ενημέρωση για την πορεία του έργου και τη διαχείριση των πόρων.

A. Το ποσό των 16.874 ευρώ που συγκεντρώθηκε στην φάση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μέρος των εργασιών του προγράμματος, όπως παραγωγή της συνολικής σηματοδότησης ή επιλογή και ολοκλήρωση μιας από τις διαδρομές. Παράλληλα, θα συνεχιστεί η προσπάθεια περαιτέρω χρηματοδότησης για την αποπεράτωση του έργου.

B. Επιπροσθέτως, η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, φορέας υλοποίησης του έργου, κατέθεσε στα τέλη Αυγούστου 2018, με την σύμφωνη γνώμη των εταίρων CCHEL και Δήμου Σαμοθράκης, πρόταση συνολικής χρηματοδότησης των εργασιών πεδίου, ύψους 85.027,10 € στο πρόγραμμα LEADER. Η έγκριση ή μη της πρότασης αυτής αναμένεται εντός των επομένων μηνών. Εάν η χρηματοδότηση εγκριθεί, θα καλύψει πλήρως τις εργασίες πεδίου (καθαρισμοί, σηματοδότηση, κ.α.). Σε αυτή την περίπτωση το ποσό του crowdfunding θα χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία application / χάρτη, σημαντικών εργαλείων για την προώθηση του προγράμματος στην Ελλάδα και το εξωτερικό.